Arapça

Alah allah ya baba wa slam alik ya baba

Sidi mansour ya baba, wa ndjik en zour ya baba

Alah allah ya baba wa slam alik ya baba

Alah allah ya baba wa slam alik ya baba

Sidi mansour ya baba, wa ndjik en zour ya baba

Ashed bi allah, ya baba

Maashekte siwah, ya bab

Sharhe el halim, ya baba

Ala djezeen, ya bab

Wa shal ifeed, ya baba

Manhouf alih, ya baba

Wa Ashed bi allah, ya baba

Maashekte siwah

İngilizce

Alah Allah Ya baba 's Wa Slam Alik Ya baba 's

Sidi by mansour Ya baba 's , Wa Ndjik En Zour Ya baba 's

alah Allah Ya baba 's Wa Slam Alik Ya baba 's

alah Allah Ya baba 's Wa Slam Alik Ya baba 's

Sidi by mansour Ya baba 's , Wa Ndjik En Zour Ya baba 's

Ashed Allah bi - , Ya baba 's

Maashekte Siwah, Ya Bab

Sharhe by el by halim, Ya baba 's

Ala is Djezeen, Ya Bab

Wa Shal Ifeed, Ya baba 's

Manhouf Alih, Ya baba 's

Wa Ashed bi - Allah, Ya baba 's

Maashekte Siwah

Çevirmek istediğiniz metni girin: (5000 karakter kaldı)

Arapça
İngilizce
Profesyonel çeviri:
Kullanım SözleşmesiSitene Ekle